AVIONSKA INDUSTRIJA

Aktivnosti TRIGA u avionskoj industriji sprovode se u okviru brenda TRIGO Qualitaire, koji je specijalizovan za preventivne i korektivne usluge u oblasti kvaliteta u avionskoj industriji više od 25 godina.

Prisutni u svim francuskim montažnim jedinicama i brojnim lokacijama širom Evrope i Azije, sa timom od preko 310 kvalifikovanih inženjera i tehničara, TRIGO Qualitaire nudi transparentna i prilagođena rešenja u okviru avionske industrije, uključujući sledeće:

  • Kontrola
  • Osiguranje kvaliteta
  • Upravljanje konfiguracijom
  • Upravljanje neusaglašenostima
  • Obuke
  • Revizija i ekspertiza, uključujući sertifikaciju EN 9100
  • 3D merenja i prva kontrola artikla (First Article Inspection)(IS/PPAP)

Vođen internacionalnim kapacitetima, TRIGO Qualitaire je istinski lokalni partner za sve karike lanca snabdevanja avionske industrije, čiji uspeh počiva na operativnom znanju i širokom iskustvu u sektoru avionske industrije.

Da biste saznali više, pročitajte naše studije slučaja.

 
footer