DODATNE USLUGE

IT REŠENJA

  • Specijalne IT alatke za poboljšanje efikasnosti i performansi naših usluga podrške kvaliteta
  • Mobilni uređaji sa mogućnošću praćenja (tablet ili PC, sinhronizovani sa serverom)
  • Specijalno prilagođene komandne table sa dinamičkim upravljanjem podacima

LOGISTIČKA PODRŠKA

  • Specijalno prilagođena skladišta unutar ili izvan fabrike klijenta
  • Ad hoc privremena rešenja za krize kvaliteta
  • Potpuna autonomija transporta
  • Mogućnost povezivanja na ERP/logistički softver klijenta

Da biste saznali više o ovoj usluzi, posetite stranu studija slučaja.

 footer