Fault

Neîndeplinirea unei cerinţe sau a unei aşteptări rezonabile pentru o utilizare recomandată, inclusiv cele referitoare la siguranţă.

footer