Reject Rate

Procentul de produse neconforme la finalul unui proces de producţie.

Rata rebuturilor reprezintă un indicator utilizat în managementul calităţii şi controlul calităţii.

footer