Calibration

Setul de operaţiuni utilizat pentru stabilirea relaţiei dintre valorile indicate de un instrument de măsurare sau un sistem de măsurare şi valorile corespunzătoare cunoscute ale cantităţii măsurate.

footer