CALIBRU

Un calibru presupune unul sau mai multe criterii utilizate pentru a sorta şi a selecta obiecte cu caracteristici similare. Nu este o formă de măsurare, adică nu se furnizează o valoare, ci mai degrabă determină conformitatea cu un criteriu. Termenul „calibru” descrie şi instrumentul utilizat pentru a stabili sau a controla dimensiunea unui obiect.

footer