KVALITET

U industriji i konceptima naučnog menadžmenta (Tejlorizam), termin kvalitet odslikava „jedan najbolji način“ da se nešto proizvede. Standardi kvaliteta primenjuju se i na proizvode (industrijske, intelektualne, usluge, zdravstvenu zaštitu, podučavanje...) i na način na koji su proizvedeni. U smislu tehničkog kvaliteta, termin opisuje artikle bez oštećenja. 

footer