KONTROLA KVALITETA

Kontrola kvaliteta je postupak koji se koristi za utvrđivanje, pomoću odgovarajućih sredstava, da li je proizvod (odnosno usluga, dokument, izvorni kod...) koji se kontroliše u skladu sa skupom unapred određenih specifikacija i zahteva. Rezultujuća odluka može biti prihvatanje, odbijanje ili dorada.

Merenje, ispitivanje, testiranje i baždarenje proizvoda ili usluge prema određenim standardima i upoređivanje rezultata sa preciziranim zahtevima u cilju provere da li je postignuta usaglašenost. 

footer