UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom predstavlja skup organizacionih veština koje doprinose usklađivanju sa standardom u proizvodnji robe ili pružanju usluga. Upravljanje procesom kako bi očekivanja bila maksimalno ispunjena. 

footer