GREŠKA

Neispunjavanje nekog zahteva ili očekivanja u smislu namene objekta, uključujući i one koji se odnose na bezbednost. 

footer