DORADA

U nekim slučajevima, nedostatak u kvalitetu se može ispraviti kako bi se održao priliv delova i izbegli prekidi u snabdevanju. Ovo je poznato kao „dorada“ i opisuje mnoštvo postupaka različite prirode i obima. 

footer