STOPA ŠKARTA

Procenat neusaglašenih delova na kraju proizvodnog procesa.

Stopa škarta je indikator koji se koristi u upravljanju kvalitetom i kontroli kvaliteta

footer