INŽENJERING KVALITETA

Inženjering kvaliteta treba da organizuje i koordinira primenu kvaliteta i kontrolu kvaliteta proizvoda i usluga u okviru svih procesa i struktura jedne kompanije, razvijanjem i primenom metoda i alata dostupnih kompaniji u interesu očuvanja i unapređenja kvaliteta

footer