FAZA PROJEKTOVANJA

Faza projektovanja obuhvata preliminarno konstruisanje i razvoj proizvoda i obuhvata kreiranje opreme i procesa proizvodnje, kao i sredstava kontrole, uključujući i kontrolu kvaliteta

footer