KALIBRACIJA

Skup operacija koje se koriste za utvrđivanje odnosa između vrednosti koje pokazuju merni instrumenti ili merni sistem i odgovarajućim poznatim vrednostima merenih količina. 

footer