SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Paket unutrašnjih smernica koje definišu na koji način se principi i ciljevi kvaliteta razmatraju i primenjuju kako bi se različiti procesi unutar organizacije kontrolisali i unapređivali. Sistem upravljanja kvalitetom je u direktnoj interakciji sa stalnim napredovanjem kompanije i performansama kvaliteta

footer