OSIGURANJE KVALITETA DOBAVLJAČA

Osiguranje kvaliteta dobavljača (SQA), kao jedan deo aktivnosti u okviru osiguranja kvaliteta, definiše i primenjuje metodologije za određene aspekte performansi kvaliteta dobavljača. Njegov glavni cilj u praksi je da obezbedi usaglašenost proizvoda u skladu sa zahtevima klijenta i da služi kao interaktivna veza između klijenta i dobavljača. 

footer