KONTROLNIK

Kontrolnik je merni instrument koji se koristi za merenje i kontrolu dimenzija putem upoređivanja.

footer