KALIBAR

Kalibar predstavlja jedan ili više kriterijuma koji se koriste za sortiranje i selekciju objekata sličnih karakteristika. To nije oblik merenja, u smislu da kao rezultat ne daje određenu vrednost, već određuje usaglašenost sa nekim kriterijumom. Termin kalibar takođe opisuje instrument koji se koristi za određivanje ili kontrolu veličine objekta. 

footer