AUKOM OBUKA

Nezavisan koncept obuke, koji obuhvata utvrđene i u praksi testirane procedure, uz obuku na mašinama određenog proizvođača, sa završnim testom na kraju i opšteprihvaćenim sertifikatom. 

footer