CSL1/CS1, CSL2/CS2 I CSL3/CS3

Kontrola otpremanja, takođe poznata kao ograničeno otpremanje je praksa dobavljača da onemogući slanje neusaglašenih delova svojim kupcima.

Kontrola otpremanja – nivo 1 (CSL1): ovaj nivo zahteva od dobavljača da zadrži sumnjivi proizvod i sprovede kompletan (100%) postupak kontrole.

Kontrola otpremanja – nivo 2 (CSL2): ovaj nivo stupa na snagu u slučaju da dobavljač nije uspeo da ispravi nedostatke u nivou CS1 ili kada dođe do većih problema sa kvalitetom.

Kontrola otpremanja – nivo 3 (CSL3): ovaj nivo je sličan CS2 i dopunjen je korektivnim merama. 

footer