ALATI ZA KONTROLU KVALITETA (8D, FMEA, 5P, ISHIKAWA DIJAGRAM…)

Tehnika ili metod koji podržava i unapređuje aktivnosti u procesu upravljanja kvalitetom. 

footer