KONTROLA PRVOG ARTIKLA (FAI)

Termin koji se koristi u sektorima avionske i železničke industrije, ekvivalentan početnim uzorcima u automobilskoj industriji. 

footer