PLAN PRAĆENJA/PLAN KONTROLE

Primarni cilj planova kontrole je kreiranje strukturisanog pristupa kontrole procesa i karakteristika proizvoda zadržavajući organizacioni fokus na karakteristikama važnim za klijenta. 

footer