Dimenzionális mérések

A méréstechnikában használatos méréstípus, melynek célja meghatározni egy alkatrész méreteit, illetve hogy ezek - meghatározott tűréshatáron belül - megfelelnek-e az előírásoknak. A mérőpontok meghatározása egy-, két- és három dimenziós mérésekkel történhet.  

footer