ORGANIZACIJA

Izvršni odbor grupe

G. Matthieu Rambaud, generalni direktor.

Matthieu Rambaud radi za TRIGO od 2008. kao direktor za zapadnu Evropu. Nosilac je inženjerske diplome francuske politehničke škole (Ecole Polytechnique) i diplome Master poslovne administracije poslovne škole INSEAD (Singapur/Francuska).

G. Gyula Tóth, izvršni potpredsednik za Ameriku.

1998. godine Gyula Tóth osnovao je Imagement grupu koja je integrisana u TRIGO grupu 2008. Od 2013. radi kao direktor za poslovnu liniju automobilske industrije i oblast Azije. Nosilac je diplome Master mašinstva i Master poslovne administracije Tehničkog Univerziteta u Budimpešti.  

G. Daniel Jürgens Mestre, glavni grupa Finansijski direktor.

Daniel Jürgens Mestre se pridružio kompaniji TRIGO 2016.godine. Zadužen je za poslove finansija, osiguranja i pravna pitanja. Poseduje MBA diplomu univerziteta Collège des Ingénieurs, kao i zvanje dipl.ing. univerziteta Universitat Politècnica de Catalunya i École Centrale Paris.

G. Benoît Leblanc, generalni direktor za oblast Zapadne Evrope.

Benoît Leblancradi za TRIGO od 2013. i odgovoran je za oblast Zapadne Evrope. Nosilac je diploma Master političkih nauka pariskog Instituta političkih nauka  „L'Institut d'Enseignement Politique“ i Master finansija univerziteta Berkli u Kaliforniji „Berkeley University“.

G. Zsolt Puskás, generalni direktor za oblasti Centralne i Istočne Evrope.

Zsolt Puskás radio je za Imagement grupu od njenog osnivanja. Od 2013. radi kao generalni direktor TRIGO CEE, Mađarska. Nosilac je diplome Master mašinstva. 

G. Emmanuel Marquis, direktor poslovne linije vazdušnog saobraćaja.

Emmanuel Marquis pridružio se TRIGO grupi 2014. godine kao direktor poslovne linije vazdušnog saobraćaja. Nosilac je diplome inženjera više elektrokrotehničke škole „Ecole Superieure d'Electricité“ (Supelec, Francuska).

Gdja. Elaine Regas, izvršni potpredsednik automobilskog sektora.

Elaine Regas se pridružila kompaniji PIC 2001.godine. PIC, koji pokriva severno američki kontinent, deo je TRIGO grupe od 2015.godine. Gdja. Regas trenutno upravlja procesima strateškog razvoja u automobilskom sektoru, kao izvršni potpredsednik grupe. Poseduje diplomu Wilfrid Laurier Univerziteta.

G. Frédéric Maury, Izvršni potpredsednik za Aziju

Frederic Maury se pridružio kompaniji TRIGO 2015.godin i zadužen je za područje Azije. 2005.godine je stekao MBA diplomu sa Vašington univerziteta u St. Luisu—Olin Business School. Takodje poseduje i master diplomu iz aerospace inženjeringa univerziteta Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ENSMA), kao i master diplomu iz mašinstva, univerziteta California u San Dijegu (UCSD). Studirao I je na  Oregon State Univerzitetu.

G. José Navas, menadžer digitalnog i IT sektora

José Navas se pridružio kompaniji TRIGO, 2015.godine sa zadatkom da pojača digitalnu transformaciju TRIGO grupe, kao i da upravlja IT sektorom kompanije. Poseduje MBA diplomu univerziteta ESSEC (Paris-Mannheim), kao i zvanje dipl.el.ing. univerziteta  Escuela Politécnica de Madrid (Španija).footer