STUDIJA SLUČAJA DODATNIH USLUGA

USLUGE KOJE SE ODNOSE NA KONTROLU KVALITETA (LOGISTIKA, PAKOVANJE, PRIPREMA ZA MONTAŽU)

POSLOVNI IZAZOV

Usled manjka sopstvenih resursa, proizvođač automobila odlučio je da poveri trećem licu svu logistiku vezanu za poslove sortiranja i dorade na lokaciji proizvodnje. Pošto je raspolagao malim prostorom, bilo je potrebno pronaći inovativno rešenje.

TRIGO REŠENJE

TRIGO tim, koji je već bio prisutan na lokaciji, radio je zajedno sa klijentom na pronalaženju optimalnog logističkog rešenja. TRIGO je predložio modularnu konstrukciju od oko 1000 m2 sa posebnom opremom za kontrolu kvaliteta uz 6 viljuškara i 8 Charlatte tegljača. Angažovanjem saradnika za ove logističke poslove, klijent je postigao značajne uštede a proizvodni proces tekao je bez zastoja.
footer