TEHNOLOŠKE USLUGE

MERENJE

 • Sveobuhvatna precizna dimenziona merenja i usluge kalibracije koje pruža naš sektor metrologije
 • Mobilne operacije na lokaciji (3D merenja, lasersko merenje...)
 • Merenje i AUKOM obuka
 • Tehnološki konsalting u oblasti merenja
 • Metrološki konsalting

MAŠINSTVO

 • Konstruisanje i proizvodnja specijalnih mašina i mernih instrumenata
 • Konstruisanje, proizvodnja, kalibracija i održavanje kontrolnih delova opreme
 • Konstruisanje i prilagođavanje inteligentnih rešenja (na pr. binarni sistem za brzo dizanje)
 • Inženjering merenja i konstruisanja, tehnološki konsalting
 • Konstruisanje i primena alata

TRIGO KAPACITETI I REFERENCE

 • Preko 150 iskusnih profesionalaca širom sveta
 • Naše laboratorije su akreditovane prema ISO/IEC 17025:2005

Da biste saznali više o ovoj usluzi, posetite stranu studija slučaja.

 footer