TEDARİKÇİ KALİTE GÜVENCESİ (SQA)

Müşteri-Tedarikçi ilişkisi dinamiğinde yer alan bu anlaşmayla, müşteri teslimatında tedarikçi (ham madde, parça veya hizmet sağlayıcısı), kendi kalite seviyesinden sorumludur. Tedarikçilerin müşterileriyle imzaladıkları SQA sözleşmelerinde yer alan başlıca konular: sorumluluk seviyesi, garanti, düzeltme ve önlem faaliyetleri, geliştirme, kalite yönetimi & ürün hayat zinciri, inovasyon, belirli kalite referanslarına uyma... 

footer