TREQ USLUGE / TRIGO EKSPERTI ZA KVALITET

IZAZOV KLIJENTA

  • Povećana učestalost promena, projekata i trajno uvođenje novih dobavljača iz tržišta u razvoju stvaraju veće izazove u kontroli kvaliteta
  • Princip stalnog napredovanja zahteva konstantnu težnju ka performansama u celom lancu vrednosti i životnom veku proizvoda.

TRIGO REŠENJE

Inovativne metodologije unapređivanja sa akcentom na operativna, a ne konceptualna, rešenja i efikasnost:   

  • Revizije: revizije procesa (prema VDA, ISO ili EN sertifikatima), procena zrelosti dobavljača
  • Konsalting: unapređenje kvaliteta dobavljača, praćenje dobavljača, podizanje kvaliteta
  • Obuka: za dalje informacije i detaljnu listu obuka koje nudimo, molimo posetite stranu Obuka

TRIGO KAPACITETI I REFERENCE

  • Preko 50 iskusnih profesionalaca širom sveta
  • Standardni alati i metodologija
  • Iskustvo iz više oblasti (avionska, automobilska, železnička, energetska industrija...)
  • Nacionalno odobreni centri za obuku u Francuskoj, Nemačkoj i Mađarskoj

Da biste saznali više o ovoj usluzi, posetite stranu studija slučaja.

 footer