USLUGE OBUKE

IZAZOV KLIJENTA

 • Usklađivanje sa zahtevima sertifikacije izaziva poteškoće u lancu snabdevanja
 • Tokom razvojne faze, primena novih upravljačkih alata često zahteva stručnu podršku
 • U okviru procesa realizacije novih tehnologija i procesa, uvođenje novih metoda zahteva spoljnu podršku

TRIGO REŠENJE

Usluge sveobuhvatne obuke sa operativnom osnovom:

 • Kontrolori u proizvodnoj hali za poslove kvaliteta i proizvodnje
 • Kvalitetne metode i alati za projekte i serijsku proizvodnju
 • Standard sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001, EN 9100, ISO TS 16949…)
 • Standard kvaliteta klijenta
 • Osmišljavanje materijala obuke
 • AUKOM metrološka obuka

TRIGO KAPACITETI I REFERENCE

 • Obuka podržana operativnim iskustvom
 • Standardni i posebno prilagođeni materijali i metodologija za obuku
 • Preko 15 eksperata širom sveta
 • Poreski izdaci za obuku mogu se refundirati u većini zemalja
 • Nacionalno odobreni centri za obuku u Francuskoj, Nemačkoj i Mađarskoj

Da biste saznali više o ovoj usluzi, posetite stranu studija slučaja.

 footer