USLUGE UPRAVLJANJA KVALITETOM

IZAZOV KLIJENTA

  • Povećanje kompleksnosti i dostupnosti lanca snabdevanja dovelo je sve češćih problema sa kvalitetom
  • Manjak dostupnih i iskusnih kadrova u upravljanju kvalitetom unutar organizacije

TRIGO REŠENJE

Metodologija operativnog rešavanja problema koja je koncentisana na operativni, a ne konceptualni, pristup i opipljive rezultate

  • NC upravljanje
  • Plan oporavka / upravljanje u kriznim situacijama
  • Inženjering kvaliteta u okviru organizacije
  • Upravljanje garancijama

TRIGO KAPACITETI I REFERENCE

  • Preko 300 iskusnih profesionalaca širom sveta
  • Posebni centralni koordinator u slučaju operacija u više zemalja
  • Standardni alati i metodologija
  • Iskustvo u više sektora (avionska, automobilska, železnička, energetska industrija...)

 Da biste saznali više o ovoj usluzi, posetite stranu studija slučaja.

 footer