Ugrás a tartalomra

GINOP-támogatott képzési program a TRIGO-nál

Logók

A TRIGO a munkavállalóinak folyamatos képzésére kiemelt hangsúlyt fektet, a terület a megújult HR csapat fontos fókuszterülete.

 

Ezt a törekvést a GINOP_Plusz-3.2.1-21 egyik munkaerőpiaci programban való részvétel nagyban támogatja, ugyanis 2023-ban támogatást nyertünk a „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” (GYM/01/003235-9/2023) programra.

Ennek keretében a TRIGO szellemi állományú kollégái készség- és személyiségfejlesztő tréningeken vehetnek részt, ahol az elsajátított ismeretek mellett az egymástól távol dolgozó munkatársak is jobban megismerkedhetik egymást.

 

Az eddigi visszajelzések alapján csapatépítőnek is beillő napok során a résztvevők megtapasztalhatják az értő figyelem, tolerancia és a minden vélemény számít-gondolkodásmód értékét is.

 

Örömmel szervezzük ezeket a képzési napokat, bízunk benne, hogy minden kollégánk hasznára, épülésére szolgáltak, szolgálnak ezek a napok!

 

Az elnyert pályázat részletei

 

A kedvezményezett neve: TRIGO QUALITY SUPPORT Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A szerződött támogatás összege:

képzési költség támogatás: legfeljebb 12.096.000,- Ft-ot, azaz tizenkettőmilliókilencvenhatezer forintot, amely összeg a képzési program teljes költségének 50 %-a
kieső munkaidőre járó bértámogatás: legfeljebb 7.808.000,- Ft-ot, azaz hétmilliónyolcszáznyolcezerforintot
projektmenedzsment költségei: legfeljebb 988.800,- Ft-ot, azaz kilencszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forintot
 

A képzések részletes bemutatása:

30851/36/00059-1 Vezetők fejlesztése (32 óra) 24 fő, két 12 fős csoportban.
 

Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják. A tananyagegység célja, hogy a résztvevők általános, de átfogó képet kapjanak a vezetői szerepről, vezetői önismeretre tegyenek szert, megismerkedjenek a különböző vezetéselméleti megközelítésekkel és ezek működésével, ,megismerjék a Helyzetfüggő vezetés elméletét és fejlesszék a vezetői kommunikációjukat.
 

30851/36/00059-2 Vezetők fejlesztése: együttműködés és kommunikáció 24 fő, két 12 fős csoportban.
 

Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják. Az alábbi területek fejlesztése a cél:

  • együttműködésfejlesztés és csapatépítés
  • konfliktuskezelés
  • kommunikációs technikák
  • visszajelzések

 

30851/36/00059-3 Kommunikáció: prezentációtechnika 24 fő, két 12 fős csoportban.
 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjenek, kipróbáljanak prezentációs technikákat, majd visszajelzést kapjanak és ezeket be tudják építeni a gyakorlatukba, így hosszú távon hatásos és a céljaiknak megfelelő prezentációkat tartsanak. 
 

30851/36/00059-4 Központban a személyiségfejlesztés: önismeret, érzelmi intelligencia (24 óra) 98 fő, hét 14 fős csoportban.
 

Célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az önértékelési módszereket. Az önismeret egyben társismeret is: az ember egyszerre fejlődik befelé és a kapcsolataiban is. A résztvevő tisztában legyen a saját fejlesztendő területeivel, arra személyiségfejlesztési tervet tudjon elkészíteni és ezáltal motivált és motiválható legyen és másokat is tudjon motiválni. A résztvevő az aktív figyelem módszerének alkalmazásával képes legyen a félreértések elkerülésére, azok konstruktív tisztázására.
 

30851/36/00059-5 Konfliktuskezelés és stresszkezelés: a kiégés megelőzése 98 fő, hét 14 fős csoportban.
 

A képzés célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a dissztessz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben.
 

30851/36/00059-6 Konfliktuskezelési gyakorlatok (24 óra) 98 fő, hét 14 fős csoportban.
 

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus és konfliktuskezelés alapvető témakörét (fogalma, megnyilvánulási formái, okai), elsajátítson különféle konfliktuskezelő technikákat, amelyek sikeres alkalmazása hozzásegítik az asszertív konfliktuskezeléshez. Célja olyan technikák megismerése, mellyel akár meg is tudja előzni azokat.
 

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2024. április 30.