Ugrás a tartalomra
ESG TRIGO

ESG MEGKÖZELÍTÉSÜNK

ESG MEGKÖZELÍTÉSÜNK

A minőségügyi szolgáltatások globális szolgáltatójaként olyan helyzetben vagyunk, hogy segíthetünk a globális környezeti és társadalmi kihívások kezelésében és támogathatjuk a helyi közösségek gazdasági növekedési lehetőségeit. Fontos, hogy hozzájáruljunk azokhoz a helyi közösségekhez, ahol alkalmazottaink, családjaink és ügyfeleink élnek és dolgoznak.  

 

Elkötelezettek vagyunk a különböző csoportokkal való folyamatos együttműködés mellett ezekben a nagyon fontos kérdésekben. Az ő visszajelezésük segít bennnünket intézkedéseink meghatározásához, valamint felbecsülhetetlen értékű szempontokat biztosítanak számunkra, amelyek alakítják látásmódunkat. 

 

Ugyanilyen fontos a felelősségteljes gyakorlatok megvalósítása és fenntartása, az erős munkavállalói kapcsolatok kiépítése és az értékteremtés belső és külső érdekelt feleink számára.  

 

Ezért kezdeményezéseket tettünk a társadalmi sokszínűség előmozdítására (például a fogyatékkal élő munkavállalók számára Európa-szerte központok kialakításával) vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések előmozdítására. Ezek különböző formákat öltenek, mint például a papír újrahasznosításának bevezetése, a műanyag használatának megszüntetése az irodákban, valamint a szén-dioxid-kibocsátásunk kiszámítására és ellenőrzésére szolgáló módszertan kidolgozása. 


INDEFI AUDITOK

Az INDEFI 2016 óta kíséri a TRIGO-t a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási teljesítményének fejlesztése és mérése érdekében. Ezért a TRIGO egy 2023-ig szóló ütemterv segítségével módszertant és célokat határozott meg.  

  

Az ESG-témák iránti erős elkötelezettségként a TRIGO az INDEFI-vel közösen hosszú távú fejlesztési tervet készít. Az INDEFI által végzett éves ellenőrzés a hosszú távú célok terén elért előrehaladás mérésére szolgál, és 2018 óta jelentős javulást mutat. 

 

CSELEKVÉSI TERV

Az elmúlt két évben kidolgoztunk egy cégcsoport szintű cselekvési tervet annak érdekében, hogy biztosítsuk a minőségügyi szabványok és a legjobb gyakorlatok egységességét teljes cégcsoport szinten minden leányvállalatunknál. 

Ezért négy célkitűzést határoztunk meg: 

- A TRIGO minőségügyi szolgáltatásainak pozitív hatásainak bemutatása. 

Hogyan? A TRIGO hozzájárul a CO2-kibocsátás korlátázáshoz valamint az ipari folyamatok hatékonyságának növeléséhez, fenntarthatóbbá téve azokat.  

- A CSR-politika elfogadásának elősegítése a cégcsoporton belül. 

- Hogyan? Átlátható vállalatirányítási politika biztosításával, amely biztosítja, hogy minden leányvállalatot a helyi szabályozások és az átfogó belső szabályok szerint irányítsanak. 

- A munkavállalók elégedettségének és jólétének fokozása 

- Hogyan? Aszáltal, hogy közel maradunk a regionális és helyi sajátosságokhoz, hogy maximalizáljuk a belső hatékonyságot és biztosítsuk a helyi szabályozásoknak való megfelelést. 

- A TRIGO környezeti hatásának korlátozása 

- Hogyan? Azáltal, hogy helyi szinten számos intézkedést hajtunk végre a cégcsoport környezeti hatásainak mérséklése érdekében. 

 

  

TRIGO ESG MEGKÖZELÍTÉSÜNK

 

 2021-ben a TRIGO 82%-os pontszámmal teljes előrehaladási ciklust ért el. A folyamatos fejlesztési folyamatnak köszönhetően 2023-ra a célunk a 90%-os kiválósági küszöbérték túllépése. 

 


2023-AS FŐ CÉLOK

 

A 2023-as fenntarthatósági ütemtervünk fő célkitűzései a környezetvédelmi oldalra vonatkoznak. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megerősítsük a világra gyakorolt pozitív hatást, amelyben élünk. Ennek megfelelően ambiciózus vállalásokat tettünk. 

Törekedni fogunk arra, hogy minőségi működésünkkel, a szállítás és a hulladéktermelés elkerülése révén javítsuk az üvegházhatású gázok megtakarítását ügyfeleinknél. Ezért létrehoztunk egy mérési módszertant a CO2-kibocsátás elkerülésére, és szándékunkban áll évente 5%-kal növelni az elkerült CO2-kibocsátások számát. A folyamatban lévő munka lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk ügyfeleinknek a környezetvédelmi elkötelezettségünk és munkánk minősége közötti magas szintű összefüggést. 

Ennek érdekében egy speciális informatikai eszközt fejlesztettünk ki a saját CO2-kibocsátásunk mérésére üzemeinkben és irodáinkban. Karbonszámítási folyamatunk mindhárom kibocsátási területre kiterjed. Az eszközt 2023-ban vezetjük be, hogy a pontos ÜHG-kibocsátási mutatók és a csapat elkötelezettsége alapján csökkentési célokat tudjunk kitűzni. Valójában mérnünk és megértenünk kell a kibocsátásokat ahhoz, hogy kiküszöbölhessük azokat. 

 Más vállalatokhoz hasonlóan mi is azon dolgozunk, hogy javítsuk a rendelkezésre álló adatok mennyiségét, és továbbra is törekszünk a jelentéstételi folyamataink fejlesztésére. A semleges szén-dioxid-kibocsátás felé vezető úton közösen jelentős kihívásokkal kell szembenéznünk. Egyrészt új megoldásokat kell kitalálnunk, másrészt pedig az ismert megoldások költségeit kell növelnünk és csökkentenünk. 

Ami a társadalmi szempontokat illeti, a TRIGO továbbra is támogatja a sokszínűség és az esélyegyenlőség melletti társadalmi elkötelezettségét. A különböző nézőpontok összehozása kulcsfontosságú tényező, amely eredményeinket elősegíti. Az elkötelezettebb és produktívabb munkahelyek kialakítása iránti elkötelezettségünkben továbbra is biztosítjuk, hogy az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás a tevékenységünk középpontjában álljon.  

Különböző helyi kezdeményezéseken keresztül továbbra is támogatni fogjuk a befogadást és a civil szervezetek tevékenységét, például a Vöröskereszt adományait az ukrán menekültek megsegítésére. 

A TRIGO magatartási kódexe

Nagyra értékeljük a sokszínűséget és a csapatmunkát, és mint ilyen, felbecsülhetetlen értékűnek tartjuk, hogy megosszuk egymással különző értékeinket és tapasztalatainkat amelyek segítik közösségeink épülését.


A TRIGO magatartási kódexe különösen etikai elveinket és megfelelési elveinket határozza meg. Arra bátorítjuk és támogatjuk munkatársainkat, hogy azt tegyék, ami helyes, és szóljanak, ha olyan magatartást tapasztalnak, amely szerintük nem felel meg értékeinknek, és nem érheti megtorlás az aggodalom felvetése vagy a jóhiszemű bejelentés. Munkatársainkat a magatartási kódexről kiképzik, és alá kell írniuk, hogy elismerjék, hogy megértették és elkötelezték magukat az irányelvek betartása mellett.


Magatartási kódexünk mindenkire vonatkozik, és tükrözi a TRIGO elkötelezettségét az etikus, törvényes és biztonságos üzletvitel iránt.

 

2021-2022-ES MAGATARTÁSI KÓDEX EREDMÉNYEI

  • Korrupcióellenes kockázati feltérképezésünk befejeződött, és a leányvállalati szinteken cselekvési terveket vezettünk be.
  • Magatartási kódexünk teljes mértékben hatékony, és munkatársaink 86%-a képzést kapott.
  • Az ESG-politika teljes mértékben beépült a vállalatirányítási rendszerbe: Meghatároztuk a jelentéstételi mutatókat.

 

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

  • A magatartási kódex folyamatos tudatosítása a csoporton belül.
  • Konkrét cselekvési tervek követése a korrupciós kockázatoknak kitett leányvállalatoknál.
  • Az ESG scorecard bevezetése a leányvállalatoknál a csoport célkitűzésével összhangban.