Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A TRIGO Csoport rendkívül komolyan veszi azon partnereinek biztonságát és adatvédelmét, melyeknek az adatait kezeli, és tevékenysége megfelel az alkalmazandó rendeleteknek, különös tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendeletre (GDPR-re). A jelen Adatvédelmi Irányelv célja, hogy ismertesse az Önnel kapcsolatos információkat, elmagyarázza az adatok felhasználását és azt, hogy milyen jogok illetik meg Önt ezekhez kapcsolódóan.

Weboldalunk megtekintésével Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelvekben ismertetett gyakorlatot.

Bármely TRIGO weboldal elérhető és megtekinthető az Ön számára anélkül, hogy nyilvánosságra hozná vagy felfedné a személyes adatait.

 

1. Milyen adatokat gyűjt a TRIGO?

A TRIGO weboldal "Személyazonosításra alkalmas adatokat" és/vagy "Személyazonosításra nem alkalmas adatokat" gyűjthet.

A "Személyazonosításra nem alkalmas adatok" megnevezés olyan információkra vonatkozik, amelyek csak statisztikai jellegűek, és önmagukban nem azonosítanak egy konkrét személyt vagy szervezetet, és amelyek a TRIGO Csoport weboldalának a felkeresésétől függenek. Például ez az információ tartalmazhatja azt a domain-t, amelyről Ön az internetet eléri, a TRIGO Csoport céges weboldalához való hozzáférési dátumot és időpontot, valamint annak a weboldalnak az internetes címét, ahonnan Ön közvetlenül a TRIGO Csoport céges weboldalához kapcsolódott. Ezt az információt összesített formában használjuk, hogy a TRIGO Csoport weboldala még hasznosabb és vonzóbb legyen a felhasználói számára.

A "Személyazonosításra alkalmas adatok" olyan információkra vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megismerjük az Ön személyiségének a részleteit. Ezeket az információkat "Személyes adatok"-nak is nevezzük. Személyes adatokra van szükség, ha megrendel egy szolgáltatást, ha regisztrál egy fiókba, és ha visszajelzést küldene nekünk. Például ez az információ tartalmazhatja az Ön nevét, e-mail címét, valamint a gazdasági ágazatra és a termékre vonatkozó részleteket. Kapcsolattartóink és adminisztrációs adatbázisaink kezelhetik ezeket az információkat, vagy az általunk végzett, illetve a jelenleg végzendő munka miatt, vagy pedig azért, mert úgy véljük, hogy Ön érdeklődést mutathat olyan anyagok – hírlevelünkön keresztül történő – fogadása iránt, amelyek üzleti

tevékenységünkhöz és szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak. Ez lehetővé teszi számunkra az Önnel való hatékony kapcsolattartást, honlapunk és az általunk kínált szolgáltatások javítását, és olyan érdeklődésre számot tartó elemek kiválasztását, amelyeket elküldhetünk Önnek.

 

2. A személyes adatok felhasználása és nyilvánosságra hozatala, a célok specifikációja és az archiválás időtartama

1. Milyen célból gyűjti a TRIGO a személyes adatokat?

A Weboldal használatával a TRIGO összegyűjti és feldolgozza az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően. Az Ön személyes adatait a következő célokra lehet felhasználni:

 • Webhely böngészők / adminisztráció.

Az Ön személyes adatait adminisztratív célokra használjuk, többek között annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy ügyfeleink milyen módon érhetik el a weboldalainkat, és alkalmazásainkat.

 • Marketing.

A törvényben rögzített korlátok között az Ön személyes adatait felhasználhatjuk marketing és promóciós célokra, beleértve az e-mailben vagy egyéb módon történő kommunikációt is. Például felhasználjuk az Ön személyes adatait, valamint e-mail címét hírlevelek, hírek, és különleges ajánlatok küldésére, illetve felvesszük Önnel a kapcsolatot olyan szolgáltatásokkal vagy információkkal kapcsolatban, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Önt érdekli.

 • Elégedettségi felmérés.

Véleménye fontos számunkra, így előfordulhat, hogy küldünk Önnek elégedettségi felmérést.

 • Kommunikáció.

Személyes adatait arra használjuk, hogy kommunikálni tudjunk Önnel, beleértve a segítségnyújtás iránti megkeresésekre adott válaszokat is.

 • Vevőszolgálat.

Személyes adatait ügyfélszolgálati célokra használjuk, beleértve az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat, technikai támogatást vagy más hasonló célokat, valamint az ügyfélszámlák létrehozását és karbantartását.

 • A jogszabályoknak való megfelelés.

Személyes adatait felhasználjuk az alkalmazandó jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, beleértve a hatósági megkeresésekre, bírósági végzésekre vagy iratbekérésekre adott válaszokat.

 • Hogy megvédjük magunkat és másokat.

2. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

Mi feldolgozzuk és tároljuk személyes adatait mindaddig, amíg a szerződéses és törvényes kötelezettségeink teljesítésére van szükség. Ha az Ön személyes adataira már nincs szükség a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek teljesítéséhez, akkor ezek rendszeresen törlésre kerülnek, kivéve, ha további feldolgozásra van szükség, például az adott adatvédelmi törvények és rendeletek szerinti, vagy az elévülési jogszabályokkal összefüggő különleges tanúsítási adatok megőrzésére.

 

3. Megosztja a TRIGO az általa kapott információkat?

Az ügyfeleinkkel kapcsolatos információk az üzleti tevékenységünk fontos részét képezik, mindazonáltal a TRIGO nem értékesít személyes adatokat mások felé. A személyazonosításra alkalmas adatokat csak az alábbiak szerint osztjuk meg:

1. Más TRIGO Csoporthoz tartozó cégek felé történő adattovábbítás útján, ahol szükséges, hogy eleget tegyünk annak a célnak, amelyre Ön az információkat benyújtotta. Azáltal, hogy adatokat szolgáltat bármely a TRIGO Csoporthoz tartozó weboldalon, Ön hozzájárul az ezen a weboldalon gyűjtött adatoknak a határokon átnyúló továbbításához.

2. A TRIGO nevében bizonyos feladatokat ellátó harmadik felek képviselői és alvállalkozói felé való adattovábbítás útján, mint például a minták felvétele és szállítása, ellenőrzési megbízások teljesítése, e-mailek küldése, ismétlődő információk eltávolítása az ügyféllistákból, adatok elemzése és hitelkártyás fizetések feldolgozása. Ezek a felek csak azokhoz az információkhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladataik ellátásához szükségesek, és ők vállalják, hogy betartják az alkalmazandó törvényeket és jogszabályokat az általános feltételeinknek megfelelően.

3. Ha bármilyen okból, a TRIGO saját belátása szerint, a TRIGO úgy véli, hogy célszerű így tenni, beleértve az alábbiakat: eleget tenni minden törvényi, rendeleti, illetve kormányzati vagy jogi információkérésre vonatkozó megkeresésnek; olyan információkat nyilvánosságra

hozni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy azonosítani lehessen valakit, kapcsolatba tudjanak lépni valakivel, vagy jogi lépéseket indítsanak valaki ellen, aki megsérti az Általános Hozzáférési Feltételeket vagy más feltételeket; vagy más módon kell védeni a TRIGO vállalatcsoportot.

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés engedélyezve van az alkalmazottak, ügynökségek, kiskereskedők és a beszállítók számára, akiknek ehhez a hozzáférésre van szüksége ahhoz, hogy irányításunk alatt elvégezzék az adatkezelést. Őket kötelezi a szigorú közzétételi megállapodásnak és a GDPR rendeletnek való megfelelés, ahogyan ez szerepel az Általános Szerződési Feltételeinkben is, és az említett megállapodás megsértése szankciókat vonhat maga után.

 

4. Hogyan védi a TRIGO az Ön információit?

Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében szigorú biztonsági eljárásokat követünk az adatok megőrzése és közzététele során. A TRIGO weboldal azonban más weboldalakra irányító linkeket is tartalmaz. A TRIGO nem ellenőrzi és nem felelős az egyéb weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért.

A TRIGO végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése esetén, különös tekintettel arra, ha az adatfeldolgozás magában foglalja a személyes információk továbbítását a hálózaton keresztül, és ellenzi az adatfeldolgozás minden jogellenes módját.

Ehhez a TRIGO speciális eszközöket dolgoz ki az "Terv szerinti adatvédelem" eljárással összhangban. A "Terv szerinti adatvédelem" koncepciója a magánélet integrált védelmeként határozható meg. Ennek az elvnek a célja a személyes adatok védelme technológiák, belső gyakorlatok és a fizikai infrastruktúrák tervezésének a szabványokba történő integrálásával.

A TRIGO tájékoztatni fogja a felhasználókat jogsértés esetén, ha a jogsértés valószínűleg magas kockázatot jelent a személyiségi jogokra és a szabadságra, mint például a diszkrimináció, a személyazonosság eltulajdonítása vagy a pénzügyi veszteség.

 

5. Az Ön Jogai

Ön jogosult arra, hogy bármikor és az alábbi feltételekkel gyakorolja a jogait az alábbi címen: privacy@trigo-group.com.

1) A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok módosítása

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerint Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatainak a feldolgozásáról. Önnek joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és azok javításához, valamint joga van azok ellen jogi állást foglalni.

Ön felkérhet bennünket bármilyen pontatlanság módosítására, vagy értesíthet minket arról, hogy Ön nem egyezik bele abba, hogy továbbra is használjuk ezeket az információkat, ehhez lépjen kapcsolatba velünk az alább ismertetett módon.

2) Személyes adatok törlése

Ha bármikor törölni szeretné az adatait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen: privacy@trigo-group.com. Egy e-mailt küldünk Önnek, hogy meggyőződön arról, hogy az adatait törölték. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatok törlése megakadályozhatja Önt abban, hogy hozzáférjen szolgáltatásainkhoz.

3) A hordozhatóság joga

A TRIGO-nál vezetett Önnel kapcsolatos információk tekintetében, bizonyos feltételek mellett, Ön kérheti tőlünk a TRIGO által gyűjtött adatok listáját és azok leírását.

Legyen tudatában annak, hogy csak az tekinthető adatalanynak, aki hozzájárult az adatok gyűjtéséhez.

Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy ez a jog csak olyan adatokra vonatkozik, amelyekhez az Ön beleegyezését kértük és gyűjtöttük össze. Ha a TRIGO által gyűjtött információkat a GDPR által meghatározott mentességek szerint gyűjtik össze, a TRIGO jogosult visszautasítani a lista küldését.

Ez a jog az automatizált eszközöknek (pl. informatikai eszközöknek) köszönhetően az összegyűjtött adatokra vonatkozik. Ezért az írásban és anyagi támogatás keretében gyűjtött információk nem hordozhatók.

Túlzott kereslet esetén is tájékoztatjuk arról a felhasználókat, hogy a TRIGO jogosult visszautasítani a kérelmet.

Örömmel fogadjuk az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit is.

 

6. Sütik

A felhasználóbarát weboldal alkalmazásához és a webes alkalmazási műveleteknek az Ön igényeihez történő igazításához weboldalunk egyes területei „sütiket” használhatnak.

A süti (angolul: "cookie") egy kis fájl, amely helyileg az Ön számítógépén tárolódik, amikor meglátogat egy webhelyet. Az általunk alkalmazott cookie-k az úgynevezett "analitikus" cookie-k, azaz a cookie-k által tárolt információk korlátozott ideig tárolódnak, névtelenek, és

hivatkozhatnak a meglátogatott oldalakra és az azokon eltöltött időre, az egyes navigációs eszközökre (operációs rendszer, internetböngésző, képernyőfelbontás stb.), a keresési lekérdezésekre, IP-címre, hogy megközelítő földrajzi információkat gyűjtsenek be. Nem tartalmaznak semmilyen személyes információt, és nem tudják azonosítani Önt harmadik fél – beleértve az elemző szolgáltatók – weboldalán sem.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elfogadhatja vagy elutasíthatja a cookie-kat - beleértve a webhelykövetéshez használtakat is. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt, ha új cookie-t kap, vagy az összes cookie-t el is utasíthatja. Ha azonban úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldalunk összes funkcióját (pl. a megrendeléseket)

A böngészője lehetővé teszi a cookie-k törlését is (például a Böngészési előzmények törlése funkció segítségével). További információért kérjük, olvassa el a web böngészőben a Beállítások fül alatti súgóban leírtakat.

További információkért kérjük, olvassa el az alábbi linken található információkat

 • Google Analytics cookie-k használata weboldalakon (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage),
 • Milyen cookie-kat használ a HubSpot beállítás a látogatói böngészőjében? (https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser),
 • Hotjar cookie-k (https://docs.hotjar.com/docs/hotjar-cookies).

Ha többet szeretne megtudni a cookie-król, akkor kérjük keresse fel az alábbiakat:

 • a CNIL honlapját, és olvassa el az alábbi fejezetben leírtakat "Les cookies": http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ (francia nyelven),
 • vagy az ICO honlapját, ahol kérjük olvassa el az alábbi fejezetben leírtakat “global/cookies”: https://ico.org.uk/ (angol nyelven),
 • az Európai Bizottság honlapját: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm (angol nyelven).

 

7. Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Bármikor az alábbi módszerek egyikével:

1. E-mailben: marketing@trigo-group.com

2. Levélben az alábbi címre címezve: TRIGO Group 4 avenue Pablo Picasso, CS 70134, 92024 Nanterre Cedex, France

3. Telefonos hívással: +33 (0)1 41 44 05 85

A TRIGO folyamatosan törekszik arra, hogy javítsa ügyfelei és potenciális ügyfelei számára nyújtott szolgáltatásait.